profile

Finns det glasögon för färgblinda?

Det är ganska vanligt att vara färgblind. Du behöver inte se i svartvitt för att klassas som färgblind. Faktum är att du kan ha nedsatt färgseende utan att ens vara medveten om detta. Men det går att göra tester online såväl som med synundersökning hos optiker som snabbt fastställer om du ser färger på ett normalt sätt eller inte.

Det finns solglasögon som korrigerar färgseendet

Du kanske har solglasögon med styrka och det går faktiskt också att välja solglasögon som korrigerar färgseendet. Det här är något som blir allt vanligare och som kan vara helt fantastiskt att uppleva.

Särskilt för dig som kanske inte är så medveten om hur det står till med ditt färgseende. Då du ser skillnaden utomhus med den här typen av glasögon så kan du bli helt paff. Världen framstår som ny första gången du testar.

Du kan också använda färgblindglasögon inomhus

Det finns också modeller av glasögon för färgblinda som är särskilt till för användning inomhus. Detta är glasögon som är till för att du ska se färger på rätt sätt när du till exempel ser en film eller surfar online.

Om du inte behöver glasögon med styrka så kan detta liknas vid att använda terminalglasögon fast att du får hjälpen med att se färger på rätt sätt. För den som inte ser färger ordentligt så öppnar detta upp för möjligheter. Inte bara vad gäller underhållning. Det kan ju vara så att jobb med digital design och liknande blir möjligt tack vare denna korrigering.

Det hela fungerar med filterglas som återställer färgseendet så att du kan se färger på rätt sätt. Det här är faktiskt revolutionerande och något som kan förändra livet för många.

Färgblindhet är ganska vanligt i Sverige

Det finns siffror på att omkring 10% av alla svenskar är färgblinda. Därmed är det inte så konstigt om du är det. Du känner säkert flera som är färgblinda trots att de inte är medvetna om detta. Det går ju att vara mer eller mindre färgblind. Om det bara är en anings skillnad är det inte säkert att saken undersöks och då är det ju inget som registreras.

Hur viktigt är det att se färger ordentligt?

Att det är viktigt att se färger som rött och grönt är ju inte så svårt att förstå. Det blir ju svårt att köra bil på ett säkert sätt om du inte vet när det är grönt eller rött ljus annat än av position på färgerna på trafikljuset.

Men färgseende handlar om mer än så. Med färger får vi kontraster så att vi kan urskilja detaljer. Det är väldigt viktigt för att vi ska uppfatta former och djup. Dessutom är det ju så att färger påverkar oss på flera sätt. Vi kan till och med bli glada av att se vissa färger och då är det ju klart att det är trist om vi inte gör det.

Tillbaka

Kommentar