profile

Pupill Avstånd / Placering i Höjd

Pupillavståndet är avståndet mellan dina pupiller och det mäts i millimeter. 

Glöm inte bort att be din optiker om ditt pupillavstånd efter genomförd synundersökning. Det ska du alltid ha med på ditt recept. Det har du rätt till enligt patientjournallagen.

För progressiva glas (terminalglas, bifokala) måste även pupillernas placering i höjd mätas och prickas in på testglasen.

Denna märkning som görs på glaset är nödvändig vid köp av progressiva glasögon. Detta för att glasögonen ska passa dig perfekt.

Oavsett om du köper progressiva glas i en fysisk butik eller via en internetbutik måste dina pupillernas placering i höjd mätas och markeras på testglasögon. Det är nämligen den punkt i dina glasögon som du tittar genom. (Pupillavstånd ska du som nämnt ha på ditt recept). 

Gör så här:

Alternativ 1 

1. Be en annan person om att hjälpa dig.

2. Sätt på glasögonbågen, se till att den sitter skönt och titta rakt fram.

3. Låt den andra personen markera en prick på glaset, precis där mitten på din pupill syns.

Behöver du göra om markeringen så tar du bort den tidigare med lite t-sprit.

                                      puppilavstånd för progressiva glasögon | renoptik.se

Alternativ 2

  •  Ta en tydlig porträttbild (Endast ansikte, med den båge som du vill köpa!) och maila till [email protected] så mäter vi dina pupillers position med ett speciellt program. Kameran och dina ögon bör vara i linje med varandra. 

                                           

Om du i dina befintliga bågar redan har progressiva glas behöver du inte markera pupillerna.

Det läser vi av så att värdena blir exakt samma som du hade innan. Men om det saknas glas i bågarna så kan du antingen göra enligt alternativ 2 eller så kan du klistra fast genomskinlig tejp på bågen och markera pupillerna på tejpen.

 


Andra internetbutiker kanske inte begär av dig att markera dina pupillers PD när du ska köpa progressiva glasögon.  Det kan bero på att de tillverkar enligt standardvärde och det passar i de flesta fall.


Vi rekommenderar att du gör en synundersökning vartannat år. Rekommenderade intervall mellan ögonundersökningar kan variera beroende på din ålder och hälsa. Rådgör med din optiker eller ögonläkare om detta.

Någon med utbildning inom optik kan korrekt mäta en persons pupillavstånd. Detta görs vanligtvis med en liten millimeterlinjal som kallas för PD-stick eller med en hornhinnereflex pupillometer. En pupillometer är en maskin kalibrerad för att hjälpa optikern att mäta pupillavståndet mer noggrant. Det finns även applikationer för mobiltelefoner och datorer som kan mäta pupillavstånd.

Vissa optiker vill dock inte lämna ett fullständigt recept efter synundersökning och därför saknas ibland ditt pupillavstånd i det papper du får. Vid beställning från oss skickar vi mer information kring hur du kan gå tillväga för att få ditt pupillavstånd om du inte redan har det klart.

PD är också det enda värdet som för vuxna aldrig ändrar sig. Därmed är det detsamma som det var i ditt tidigare recept.

Typiska värden för pupillavstånd

Det typiska pupillavståndet för vuxna är cirka 54-68 mm, medan mätningar i allmänhet ligger på mellan 48 och 73 mm.

För barn sträcker sig pupillavståndet vanligtvis från 41 till 55 mm.