Pupill Avstånd

Det är avståndet mellan dina pupiller och mäts i millimeter. 

Glöm inte att fråga din optiker om ditt pupillavstånd efter genomförd synundersökning. Det ska du alltid ha på ditt recept. Det har du rätt till enligt patientjournallagen.

För progressiva glas måste även pupillernas placering i höjd mätas och prickas in på testglasen.

Denna märkning som görs på glaset är nödvändig vid köp av progressiva glasögon, för att glasögonen ska passa dig perfekt.

Om du köper progressiva glas hos en fysisk butik eller via en internetbutik måste i båda fallen dina pupillernas placering i höjd mätas och markeras in på testglasögon. Det är den punkt i dina glasögon som du tittar genom, (Pupillavstånd har du på ditt recept). 

Gör så här:

Alternativ 1 

1. Be en annan person om hjälp.

2. Sätt på dig bågen, se till att den sitter skönt och titta rakt fram.

3. Låt den andra personen markera en prick på glaset, precis mitt i pupillen.

Behöver du göra om markeringen så tar du bort med lite t-sprit.

                                      puppilavstånd för progressiva glasögon | renoptik.se

Alternativ nr. 2

  •  Ta en tydlig porträttbild (endast ansikten, med den båge som du vill köpa!) och maila till [email protected] så mäter vi dina pupillers position med ett speciellt program. Kameran och dina ögon bör vara i linje med varandra. 

                                           

Om ni i era befintliga bågar redan har progressiva glas behöver ni ej markera pupillerna.

Det läser vi av så att värdena blir exakt samma som ni hade innan. Men om det saknas glas i bågarna så kan ni antingen använda alt. 2 eller så kan ni klistra fast genomskinlig tejp på bågen och markera pupillerna på tejpen.

 


Andra internet butiker kanske inte begär dig att markera dina pupillers PD när du ska köpa progressiva glasögon, då tillverkar de enligt standard värde och det passar i de flesta fall.


Vi rekommenderar att du gör en synundersökning vartannat år, men de rekommenderade intervallen mellan ögonundersökningar kan variera beroende på din ålder och hälsa.

Någon med utbildning i optik kan korrekt mäta en persons pupillavstånd. Detta görs vanligtvis med en liten millimeterlinjal som kallas för PD-stick eller med en hornhinnereflex pupillometer, som är en maskin kalibrerad för att hjälpa optikern att mäta pupillavståndet mer noggrant. Det finns även applikationer för mobiltelefoner och datorer som kan mäta pupillavstånd.

Vissa optiker vill dock inte lämna ett fullständigt recept efter synundersökning och därför saknas ibland ditt pupillavstånd i det papper du får. Vid beställning från oss skickar vi mer information kring hur du kan gå tillväga för att få ditt pupillavstånd om du inte redan har det klart.

PD är också det enda värdet som för vuxna aldrig ändrar sig, så det är detsamma som det var i ditt tidigare recept som det är nu.

Typiska värden.

Det typiska pupillavståndet för vuxna är ca 54-68 mm, medan mätningar i allmänhet ligger mellan 48 och 73 mm.

För barn sträcker sig mätningen vanligtvis från 41 till 55 mm.