profile

Glasögonrecept

Parameter som efterfrågas från ditt recept är:

Vänster öga - (OS)

Höger öga - (OD)

Sfär (styrka) - Anger storleken på ditt synfel i plus- eller minusvärden.

Cylinder - Anger styrkan på ditt brytningsfel, (astigmatism)

Axel - Anger vinkeln på ditt brytningsfel, (astigmatism)

Addition (ADD) eller ålderssynthet, (presbyopi), betecknar ögats svårigheter att anpassa fokus för olika avstånd och används för progressiva glas samt läsglasögon.

Pupillavstånd (PD) - Detta anger avståndet mellan dina ögon.

Om det finns separata värden för vänster och höger öga så menas avståndet från mitten ut till respektive ögas pupill från en tänkt linje i mitten av ansiktet.

Ibland anges PD på två ställen som PD/a och PD/n. Det innebär pupilldistans för glasögon ämnade för avståndsseende (PD/a) och för glasögon ämnade för läsning (PD/n) eller närseende.

Vi rekommenderar att du skickar ditt recept till oss via mejl eller bifogar det till din beställning. Vi ser till att dina nya glasögon/glas stämmer till 100%! 


Astigmatism är den medicinska benämningen på det synfel som orsakas av en onormal krökning av hornhinnan. Den vanligaste orsaken till astigmatism är en rubbning i ögats tillväxt. Men astigmatism kan också uppkomma efter skador eller operationer. Ofta kan synskadan åtgärdas med toriska glasögonlinser.

Översynthet eller hyperopi är det vanligaste synfelet. Man räknar med att ungefär 80% har en lättare form av översynthet. Dock behöver de flesta inga glasögon för detta förrän i medelåldern. Detta eftersom linsen i ögat blir stelare med åren och inte kan ställa om mellan långt och nära håll.

Närsynthet, myopi, är ett synfel i ögat som gör att man ser bra på nära håll men inte på långt håll. Närsynthet orsakas i allmänhet av ärftliga faktorer, men även miljöfaktorer kan ha betydelse.

Ålderssynthet, eller presbyopi, betecknar ögats svårigheter med närseendet på grund av med åldern minskad ackommodationsförmåga, det vill säga ögats förmåga att anpassa fokus för olika avstånd.

Försämringen uppstår gradvis från omkring 40 års ålder. Med stigande ålder kan "plus-korrigering" med upp till tre dioptrier behövas för fullgod syn på nära håll.

För den som ser bra på långt håll kan läsglasögon med styrka mellan +1 och +3 dioptrier ge lagom skärpa på nära håll. Den som är måttligt närsynt med glasögon med ett par minus-dioptrier kan få lagom skärpa på nära håll genom att ta av sig glasögonen. För många blir det nödvändigt med olika glasögon för olika avstånd, alternativt glasögon med flera styrkor, bifokala eller progressiva.


Glasögonrecept innehåller ett antal olika siffror och vi har samlat dessa här på denna sida. Det mesta är ganska självklara, men några kan behöva mer förklaring. Alla recept innehåller inte alla dessa parametrar.

Glöm inte att fråga din optiker om ditt pupillavstånd efter genomförd synundersökning. Det har du alltid på ditt recept. Det har du rätt till enligt patientjournallagen.

Observera att man inte kan översätta ett glasögonrecept till kontaktlinser direkt. Det beror på att en kontaktlins placeras så pass mycket närmre hornhinnan än ett par glasögon. Det gör att linsens brytande effekt blir lite annorlunda eftersom den är i direktkontakt med hornhinnan (det finns ingen luft mellan). Därför skall du aldrig beställa kontaktlinser efter glasögonrecept. Låt optikern prova ut linserna samtidigt som glasögonen provas.

Definitioner

H, R, OD: Alla dessa uttryck betyder höger öga. H för höger på svenska, R för höger på engelska (right) och OD är latin och läses Occulus Dextrum för samma sak.

V, L, OS: Alla dessa uttryck betyder vänster öga. V för vänster på svenska, L för vänster på engelska (left) och OS är latin och läses Occulus Sinistrum för samma sak.

Fri Visus, FV: Detta visar hur bra du ser utan korrigering. Det finns också en angivelse separat för vänster respektive höger öga. FV-värde på 1,0 är perfekt seende, det vill säga att man ser nedersta raden på ett standardiserat syntest. För varje rad upp minskar man 0,1 i FV-värde. Fri visus anger alltså synskärpan utan korrigering och man börjar ofta med att bestämma denna. FV-värdet säger inget om vad sorts synfel du har, bara vilken skärpa du har bestämt med ett standard syntest.

Korr visus, KV: Detta innebär hur bra du ser med korrigering, i övrigt som Fri visus eller FV.

Sfär, sf: Beskriver storleken på ditt synfel räknat i dioptrier och är positivt om du är långsynt och negativt om du är närsynt. Ju större tal desto kraftigare korrigering.

Cylinder, Cyl: Finns inte på alla recept men anger styrkan hos astigmatismen. Ett högre tal innebär kraftigare astigmatism. Åtföljs alltid av axeln som talar om på vilken ledd astigmatimen finns.

Axel, Ax: Åtföljer alltid Cylinder och talar om på vilken ledd astigmatismen ligger i ögat. Gradtalet går från 0-180.

Add: Detta innebär styrkan som adderas till styrkan angiven i Sfär för att göra läsglasögon.

PD: Pupilldistans. Detta anger avståndet mellan dina ögon. Om det finns separata värden för vänster och höger öga är det avståndet från mitten ut till respektive ögas pupill från en tänkt linje i mitten av ansiktet. Ibland anges PD på två ställen då som PD/a och PD/n och det innebär pupilldistans för glasögon ämnade för avståndsseende (PD/a) och för glasögon ämnade för läsning eller närseende (PD/n).